• Vil Beyond Budgeting få større utbredelse i fremtiden? 

      Myhre, Sandra; Kristoffersen, Stine (Master thesis, 2022)
      I nyere tid har tradisjonelle budsjetter blitt utsatt for mye kritikk. I litteraturen kritiseres tradisjonelle budsjetter for å være tidkrevende, kostbart og utdatert. På bakgrunn av kritikken har Beyond Budgeting vokst ...