• Inkubatorbedrifters opplevelse av inkubatortjenester 

      Kristiansen, June (Master thesis, 2015-08-07)
      Temaet for denne oppgaven har vært hvordan inkubatorbedrifter opplever at inkubatortjenester fungerer. Jeg har avgrenset oppgaven til å fokusere på tjenestene: fysiske lokaliteter, rådgivningstjenester og nettverkstjene ...