• Eksperimentering gjennom prøving og feiling 

      Kristiansen, Ingjerd Glimstad (Master thesis, 2011-11-14)
      Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med næringsmiddelbedriften Mills DA. Konkurransen i dagligvarehandelen er stor og behovet for å gjøre seg unike øker. Innovasjon er viktig for Mills, og de ønsker å øke ...