• Elveeiernes syn på fiskerett, laksefiske og lakseforvaltning i Orkla og Verdalselva 

      Stensland, Stian; Fossgard, Knut; Kristiansen, Amund H.; Navrud, Ståle; Aas, Øystein (MINA fagrapport;26, Report, 2014)
      Laksefisket i Norge er i endring med strengere fiskereguleringer i mange elver f.o.m. 2010 av. Dette som følge av svakere laksestammer. Samtidig endrer elveeiernes forhold til fiskeretten seg når stadig større del av ...