• Hvordan tar små bedrifter beslutningen om å etablere nettbutikk? 

      Wang, Markus Molin; Kotonski, Silje Stokke (Master thesis, 2018)
      Temaet for denne masteroppgaven er beslutningstaking i små bedrifter (SB) og hvordan de går frem for å etablere nettbutikk. Beslutningstaking er definert som en konklusjon eller et vedtak på bakgrunn av vurderinger (English ...