• Ledelse av oppstartsselskaper under Covid-19-pandemien 

      Kasumovic, Arijana; Kongevold, Hedda Helgetveit (Master thesis, 2021)
      Utbruddet av koronaviruset og spredningen av Covid-19 har førte til radikale endringer knyttet til hvordan mennesker arbeider og samhandler. Pandemien har satt mange aktører i en sårbar posisjon. For oppstartsselskaper, ...