• Syntese mot ω-funksjonaliserte flerumettede fettsyrederivater 

      Klæbo, Kine (Master thesis, 2012-06-15)
      Målet med oppgaven var å syntetisere (9Z,12Z,15Z)-metyl-18-hydroksi-2-metyloktadeka-9,12,15-trienat (1), (12Z,15Z)-metyl-18-hydroksi-2-metyloktadeka-12,15-dienat (23a) og (12Z,15Z)-metyl-18-metoksi-2-metyloktadeka-12,15-dienat ...