• Analyse av antibakterielle komponenter fra ruccolasalatjuice 

      Kirkevold, Helene Røisgård (Master thesis, 2021)
      Listeria monocytogenes er en matbåren patogen bakterie som utgjør en stor utfordring for næringsmiddelindustrien, og det søkes stadig etter nye metoder for å unngå forekomst av bakterien i produksjonsmiljø og matvarer. ...