• Hagen på Heggerud gård : en historisk tolkning 

      Killi, Sina Andrine Hareide (Master thesis, 2022)
      Heggerud Gård er plassert i Gudbrandsdalen og har eksistert helt siden 1600-tallet. Hovedanlegget ble imidlertid flyttet til dagens plassering da sorenskriver Kaltenborn kjøpte gården på vegne av staten i 1860. Han opparbeidet ...