• Pulver fra brannslukningsapparat som erstatning for i sement i betong 

      Kikowska, Sara (Master thesis, 2016-08-29)
      Hensikten med denne oppgaven er å se om egenskapene til betong forandres når man erstatter sementen i betongen med pulver fra brannslukningsapparater. Betong er et materialet som var og blir brukt i bygg- og anleggsbransjen. ...