• Munchs hage på Ekely 

      Karlsvik, Tine (Master thesis, 2016-03-30)
      Masteroppgaven omhandler Munchs hage på Ekely. Denne hagen er del av et større område som ble fredet av Riksantikvaren i 1997. Oppgaven tar for seg det som i fredningen defineres som Atelierhagen. Det å se Munchs Ekely med ...