• Overvannshåndtering i overordnede kommunale planer 

      Kanstad, Anna Linnea Forsgren (Master thesis, 2021)
      Klimaendringer vil medføre kraftigere regnskyll som opptrer oftere, som vil resultere i mer overvann på avveie. Å føre overvannet opp i dagen vil kunne redusere belastningen på ledningsnettets kapasitet i et stadig mer ...