• Knekking, forenklede metoder mot Eurokode 3, metode 2 

      Kaasa, Jan Olav Hauan (Master thesis, 2012-08-17)
      SAMMENDRAG I denne oppgaven er to klassiske beregningsmetoder for knekking testet opp mot nåværende standard, som er Eurokode 3. Beregningsmetodene er to forskjellige forenklede metoder, som ble testet opp mot metode 2 ...