• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import and keeping of crustaceans in freshwater aquaria. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Velle, Gaute; Edsman, Lennart; Evangelista, Charlotte; Johnsen, Stein Ivar; Malmstrøm, Martin; Vrålstad, Trude; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Järnegren, Johanna; Kausrud, Kyrre Linné; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Thorstad, Eva Bonsak; Nielsen, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Key words: Risk assessment, Crayfish, Shrimps, Crabs, Climate change, Aphanomyces astaci, White spot syndrome, Alien species, Biological invasion Introduction The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment ...
  • Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import and keeping of crustaceans in freshwater aquaria. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Velle, Gaute; Edsman, Lennart; Evangelista, Charlotte; Johnsen, Stein Ivar; Malmstrøm, Martin; Vrålstad, Trude; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre Linné; Järnegren, Johanna; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Thorstad, Eva Bonsak; Nielsen, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Changes in ecosystem services from wetland loss and restoration: An ecosystem assessment of the Danube Delta (1960–2010) 

   Gomez-Baggethun, Erik; Tudor, Marian; Dorofthei, Mihai; Covaliov, Silviu; Năstase, Aurel; Onără, Dalia-Florentina; Mierlă, Marian; Marinov, Mihai; Doroșencu, Alexandru-Cătălin; Lupu, Gabriel; Teodorof, Liliana; Tudor, Iuliana-Mihaela; Köhler, Berit; Museth, Jon; Aronsen, Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Ibram, Orhan; Marin, Eugenia; Crăciun, Anca; Cioacă, Eugenia (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Deltaic flood plains provide critically important ecosystem services, including food production, fresh water, flood control, nutrient cycling, spiritual values and opportunities for recreation. Despite growing recognition ...
  • Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet – Resultater fra undersøkelsene i 2010 og videre fremdrift 

   Kraabøl, Morten; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar (NINA rapport, Research report, 2011)
   Bakgrunn: Tillatelse til regulering av Tokke-Vinjevassdraget ble gitt i 1957 og utbyggingen skjedde trinnvis utover 1960-tallet. Vassdraget kan i sin helhet karakteriseres som komplekst og gjennomregulert til kraftproduksjon. ...
  • Introduced European smelt (Osmerus eperlanus) affects food web and fish community in a large Norwegian lake 

   Eloranta, Antti; Johnsen, Stein Ivar; Power, Michael; Bærum, Kim Magnus; Sandlund, Odd Terje; Finstad, Anders Gravbrøt; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Kilder og variasjoner i jern langs et borealt vassdrag i Sørøst-Norge under en tørkeperiode 

   Pålsrud, Sigrid Hårstad (Master thesis, 2022)
   Jern (Fe) har i de senere årene fått økt oppmerksomhet på grunn av den stadig økende konsentrasjonen i boreale vassdrag og hvordan det påvirker dette kjemiske og biologiske miljøet i ferskvannsystemene. I dette studiet ble ...