• En analyse av varmtvannssystemet på Stovnerskogen sykehjem 

      Johannessen, Erik Meland (Master thesis, 2018)
      Det er forventet at energibehovet for varmt tappevann vil stå for en betydelig andel av det totale energibehovet i fremtidige bygninger. I godt isolerte bygg står oppvarming av varmt tappevann for inntil 75 % av det totale ...