• Forprosjekt Skøyten bru i limtre 

      Johannessen, Eirik Nordås (Master thesis, 2014-09-22)
      Vegvesenet skal prosjektere en ny kjørebru ved Skøyten i Hemsedal kommune. I den forbindelse har jeg sett på en alternativ bruløsning mer eller mindre utelukkende i tre. Selv om målet mitt ikke var et fullgodt alternativ ...