• Kvalitetskriterier for grønnsaker 

      Jakobsen, Halvdan; Rosenfeld, Hans J. (Learning object, 1972)
      Litteraturoversikt over grønnsakenes innholdsstoff, smaks- og luktbegrepet samt faktorer som påvirker grønnsakkvaliteten.