• Biologisk veiledningsprøving 2016. Skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Tasin, Marco; Eklo, Toril; Sekse, Bente (NIBIO Rapport, Research report, 2016)
   I 2016 er det utført 6 forsøk med 8 kjemiske skadedyrmidler, 2 biologiske skadedyrmidler, 2 feromonpreparater og 5 vekstregulerende preparater. Effekten er undersøkt mot kålmøll i kål,bladlus i erter, ulike viklerarter i ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2017. Sopp- og skadedyrmidler 

   Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Ficke, Andrea; Hong Le, V; Nordskog, Berit; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Øverland, John Ingar (NIBIO Rapport, Research report, 2018)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i jordbær, bringebær, hvete, setteløk, gulrot og gran i skogplanteskoler. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot ...
  • Tortricid pests (Lepidoptera: Tortricidae) in apple orchards of South-Eastern Norway surveyed by pheromone-baited traps 

   Endel, Branislav (Master thesis, 2020)
   The trend of minimizing pesticide usage in agriculture leads scientists to think about alternatives of how pest numbers can be reduced. The tortricid moths (Lepidoptera: Tortricidae) is a group of insects responsible for ...
  • Utredning og utvikling av produksjonsboks for Tenebrio molitor 

   Larsen, Silje Kristine (Master thesis, 2017)
   Masteroppgaven er en del av ENTOFÔR-prosjektet hos Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), hvor en av næringslivspartnerne er NorInsect AS som driver med oppdrett av insektslarver (Tenebrio molitor). Prosjektmålet til ...