• Caring for the horse in a cold climate — Reviewing principles for thermoregulation and horse preferences 

   Mejdell, Cecilie Marie; Bøe, Knut Egil; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In the Nordic countries, permanent outdoor housing of horses in winter is gaining popularity. This practice will expose the horses to harsh weather conditions. However, horses that are kept indoors at night and turned out ...
  • Effects of hair coat characteristics on radiant surface temperature in horses 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Bøe, Knut Egil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Horse owners may lack knowledge about natural thermoregulation mechanisms in horses. Horses are managed intensively; usually stabled at night and turned out during the day. Some are clipped and many wear a blanket, practices ...
  • Electronic feed stations for feeding concentrates to pregnant ewes on commercial sheep farms 

   Bøe, Knut Egil; Homme, Tor Gunnarson; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The aim of this study was to investigate the use and capacity of electronic feed stations (EFS) on commercial sheep farms. The study was conducted on four commercial farms and the numbers of pregnant ewes per EFS were 36, ...
  • Gulv til sau og alternative liggeunderlag. Utredning 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Bøe, Knut Egil (Research report, 2015)
   Miljøet som dyret lever i er sentralt i dyrevelferdsbegrepet. Hvis sauen ikke takler miljøet vi tilbyr den, vil dette over tid få store konsekvenser for produksjon og dyrehelse. Derfor er det god økonomi å tilby sauen et ...
  • Physical and social environment for sheep : effects on spacing behaviour, social interactions and activity budgets in housed ewes 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (PhD Thesis;2010:49, Doctoral thesis, 2010)
   I innefôringsperioden blir sauen ofte holdt i et stimulusfattig miljø med høy dyretetthet og fullspaltegulv, noe som medfører begrenset tilgang til ressurser, hyppig håndtering og lite plass til å trekke seg unna eller ...
  • The effect of blankets on horse behaviour and preference for shelter in Nordic Winter conditions 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Bøe, Knut Egil (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Horses use human-made shelters actively during inclement weather, but the costs of building shelters may be high and owners use blankets or rugs on horses instead. The aim of the study was to investigate how wearing a ...
  • The effect of weather conditions on the preference in horses for wearing blankets 

   Mejdell, Cecilie Marie; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Buvik, Turid; Torp, Torfinn; Bøe, Knut Egil (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The use of blankets in horses is widespread in Northern Europe. However, horses are very adaptable to low temperatures and the practice is questioned because blankets may hamper heat dissipation at high temperatures and ...
  • Velferdskriterier i reindriften 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Stubsjøen, Solveig Marie; Ozkan, Seyda; Rødbotten, Rune; Bårdsen, Bård-Jørgen; Rødven, Rolf (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
   Formålet med prosjektet var å identifisere ulike faktorer som kunne påvirke velferd hos tamrein, og som kunne implementeres i produksjonssystemene, på beite, i gjerdet, på slakteriet, gjennom produktmerking og fremtidige ...
  • Velferdskriterier i reindriften – En studie av velferdsindikatorer og mulige kvalitetskriterier for rein og reinkjøtt 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Stubsjøen, Solveig Marie; Ozkan, Seyda; Rødbotten, Rune; Bårdsen, Bård-Jørgen; Rødven, Rolf (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
   Formålet med prosjektet var å identifisere ulike faktorer som kunne påvirke velferd hos tamrein, og som kunne implementeres i produksjonssystemene, på beite, i gjerdet, på slakteriet, gjennom produktmerking og fremtidige ...