• Boligutvikling i Kirkenes : muligheter og begrensninger 

      Iversen, Eivind Hatland (Master thesis, 2014-08-20)
      Tema for denne oppgaven er boligutvikling i Kirkenes – Muligheter og begrensninger. Målet med oppgaven er å studere hvilke forutsetninger som ligger til grunn for kommersiell boligutvikling i Kirkenes. Samtidig er det et ...