• Evaluering av gravedrifter med fokus på driftsveitetthet 

      Husby, Sverre (Master thesis, 2015-08-05)
      Et meget stort og stadig økende volum hogstmoden skog står i terreng som er så bratt at det ikke kan avvirkes på tradisjonelt vis med hjulgående maskiner. Tidligere var taubane den vanligste metoden brukt i slikt terreng, ...