• Kontroll av skogbruksplandata i Melhus kommune 

      Husby, Bente (Master thesis, 2016-09-01)
      Informasjon om ressursene som finnes i skogen er viktig. Hvert år takseres mellom 300 000 og 400 000 hektar (ha) skog i Norge. Ingen skogtakster er helt nøyaktige, og begrepet feil brukes som uttrykk for usikkerhet på ...