• Urban wind energy : the effect of obstacles and buildings 

      Husøy, Daniel Lunder (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven er utført ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås som en del av mastergraden i fornybar energi. I de senere år har man sett en økende interesse i å produsere energien der man trenger ...