• Utemiljø for barn og unge i Jessheim sentrum 

      Hovind, Anne Kamstrup (Master thesis, 2014-08-21)
      Utearealer som barn og unge benytter seg av, må ofte vike for utbygging i sentrumsområder. Dagens samfunn oppmuntrer i større grad til medvirkning fra barn og unge i planleggingssituasjoner som berører dem, enn hva det har ...