• Electronic feed stations for feeding concentrates to pregnant ewes on commercial sheep farms 

   Bøe, Knut Egil; Homme, Tor Gunnarson; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The aim of this study was to investigate the use and capacity of electronic feed stations (EFS) on commercial sheep farms. The study was conducted on four commercial farms and the numbers of pregnant ewes per EFS were 36, ...
  • En undersøkelse av en datastyrt kraftfôrstasjon til sau 

   Homme, Tor Gunnarson (Master thesis, 2013-03-26)
   Formålet med denne oppgaven var å studere hvordan en datastyrt kraftfôrstasjon for sau virker inn på antall belønnede og ubelønnede besøk, fortrenginger og kødannelse i fire forskjellige besetninger med vinterfôret sau, ...