• En studie av kostnadsnivået for ungdomsdeltakelse i organisert fotball i Oslo 

      Holte, Christina Bråthen; Nøstdal, Camilla Takset (Master thesis, 2016-08-23)
      Vår oppgave er et bidrag til forskningen innenfor temaet ungdom og idrett. Det foreligger mange studier om deltakelse i organisert idrett, og det har blitt identifisert årsaker til frafall som omfatter både motivasjon, ...