• Utvikling av håndkontroller for bruk med iLogikeymetoden 

      Holmberg, Henrik Folke (Master thesis, 2012-08-17)
      I militære situasjoner er det vanskelig å opprettholde informasjonsflyt mellom soldater på slagmarken. Nyere militære informasjonssystemer gir mulighet for trådløs, digital informasjonsflyt og kommunikasjon. Utfordringen ...