• 6 minuters gångtest hos hund - en litteraturstudie 

   Gabrielsson, Rebecca; Dijkstra, Hanne (Bachelor thesis, 2021)
   Inledning: Inom veterinärmedicin är behovet stort av fler objektiva mätmetoder som är validerade och reliabla. En mätmetod för funktionell kapacitet och träningstolerans som överförts från humanmedicin till veterinärmedicin ...
  • A Model System for Feralizing Laboratory Mice in Large Farmyard-Like Pens 

   Arnesen, Henriette; Knutsen, Linn Emilie; Hognestad, Bente Wabakken; Johansen, Grethe Marie; Bemark, Mats; Pabst, Oliver; Storset, Anne; Boysen, Preben (Peer reviewed; Journal article, 2021)