• Frostsprengning i transportsystemer for olje 

      Hoffmann, Martin (Master thesis, 2014-09-15)
      De senere årene har problematikken rundt frostsprengning i rør fått oppmerksomhet etter lekkasjer ved petroleumsanlegg, som følge av oppsamling av kondens med påfølgende utvidelse når denne fryser. Konsulentselskapet COWI ...