• Personalledelse med fokus på identifisering og engasjement 

      Holtet, Vegard; Hoel, Halvor André (Master thesis, 2015-07-29)
      Denne masteroppgaven er skrevet på bakgrunn av det voksende fokuset menneskelige ressurser får i bedrifters strategiske planlegging, der de ansatte blir sett på som en av de viktigste ressursene. Vi ønsker å få et innblikk ...