• Vurdering av normalisert kuldebroverdi (NKV) som beregningsverktøy 

      Hoberg, Martin (Master thesis, 2014-09-10)
      Denne masteroppgaven handler om kuldebroer og hvilket fokus arkitekter har på dette når de designer og utformer bygg. Kuldebroene i et bygg kan variere svært mye ut ifra forskjellige forhold. Av den grunn har det vist seg ...