• Nedbørmåling fra data i mobiltelefonnettverk : potensiale i Norge 

      Hoås, Håkon (Master thesis, 2018)
      Værdata brukes til flere formål, fra værmeldinger for privatpersoner til store kostnadstunge prosjekter. I nyere tid har det utviklet seg et økende behov for enda bedre oppløsning på nedbørdata. For å tilfredsstille det ...