• Aluminium og spormetaller i Kaldvellfjorden : tilstandsformer og opptak i fisk 

   Teien, Hans-Christian; Pettersen, Marit Nandrup; Kassaye, Yetneberk Ayalew; Hindar, Atle; Lind, Ole Christian; Håvardstun, Jarle (MINA fagrapport;47, Report, 2017)
   Aluminium (Al) og andre spormetaller i vann er giftig for fisk ved høye konsentrasjoner. Etter bygging av ny E18 ved Lillesand har det blitt dokumentert høye konsentrasjoner av Al og andre spormetaller i sur avrenning fra ...
  • Sammenhengen mellom labilt aluminium og pH i kalkede laksevassdrag 

   Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Teien, Hans-Christian (Research report, 2015)
   I kalkede laksevassdrag er det satt miljømål i form av differensierte pH-grenser (pH 6,0-6,4), og i vannforskriften er det satt en grense mellom god og moderat tilstand på 10 µg/L for labilt aluminium, LAl (positivt ladd ...
  • Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder 

   Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind; Teien, Hans-Christian (NIVA-rapport, Research report, 2017)
   De fleste store vassdragene i Vest-Agder kalkes i dag for å sikre god nok vannkvalitet for laks og sjøørret. Blant disse er Audna, som er blitt dosererkalket siden 1985, og Mandalselva hvor det ble satt i gang storstilt ...