• Eiendomsretten til verdensrommet og dets mineralressurser 

      Herring, Susann (Master thesis, 2018)
      Tema for denne masteravhandlingen er ekstraterrestial eiendomsrett, og hensikten er å samle informasjon, vurdere og komme frem til en fortolkning av utvalgte relevante regler innen verdensrommets rett for å besvare følgende ...