• Kartlegging av Phytophthora ramorum i 2016 

   Herrero, Maria; Rafoss, Trond; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
   Phytophthora ramorum er et patogen som kan gjøre skade på en rekke vertsplanter og som i Norge har status som karanteneskadegjører. I 2016 mottok NIBIO totalt 383 prøver fra Mattilsynet for analyse for P. ramorum. Prøvene ...
  • Sluttrapport for prosjektet «Phytophthora trugar norsk bøk (Fagus sylvatica 

   Talgø, Venche; Telfer, Kari H.; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente; Strømeng, Gunn (Bioforsk Rapport, Research report, 2013)
  • Sluttrapport i prosjektet Grøntanleggshygiene 2011 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Bioforsk Rapport, Research report, 2012)
   Internasjonal handel med plantemateriale spreier ulike skadeorganismar, noko som har store, negative konsekvensar for plantehelsa verda over. Spesielt hytophthora-artar har stort skadepotensiale og hadde difor hovudfokus ...