• Utmatting i strømkabel til flytende vindturbin 

      Herrem, Johannes Skibeli (Master thesis, 2021)
      Offshore vindkraft har hatt en enorm vekst de siste 20 årene, men flytende vindturbiner er fortsatt i en tidlig fase. Per 2017 var det kun tre operative vindturbiner på flytende plattform, men som i all hovedsak er brukt ...