• Årsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan det håndteres 

      Hermansen, Pia Kilen (Master thesis, 2015-08-11)
      Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen: ”Hva er årsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan håndteres dette?”. Hovedvekten er lagt på det å finne ut hvilke årsaker som finnes, og om disse er ...