• Beyond carscape : fremtidens mobilitet i Groruddalen 

      Hermansen, Lars Petter (Master thesis, 2017)
      Verden gjennomgår stor befolkningsvekst og en økt urbanisering. Videre viser prognoser at Oslo er en av byene i Europa med størst befolkningsvekst. For å imøtekomme denne vekstenmå byen fortettes i tråd med kontemporære ...