• Hva karakteriserer evnerike elevers matematiske resonnement? 

      Henriksen, Kristine Bordado (Master thesis, 2013-08-08)
      Det er et manglende fokus og flere misforståelser rundt evnerike elever i Norge. Dette har ført til at denne elevgruppen ikke får den tilrettelagte opplæringen i skolen de har rett på. Lærerne trenger mer kompetanse og ...