• Coagulation factor V and doxorubicin in breast cancer 

      Hellenes, Mona (Master thesis, 2017)
      Sammenhengen mellom kreft og trombose er velkjent, likeså er sammenhengen mellom koagulasjonsaktivitet og tumorprogresjon. Ved å få økt kunnskap om de underliggende molekylære mekanismene i disse prosessene, vil man kunne ...