• Forhandlinger ved grunnerverv til telekommunikasjon 

      Hellemsvik, Joachim Ingels (Master thesis, 2014-08-21)
      Denne oppgaven omhandler forhandlingsprosessen ved grunnerverv til telekommunikasjonsformål, og tar i hovedsak for seg forhandlinger om minnelige avtaler. Jeg ønsket å belyse hvordan denne forhandlingsprosessen fungerer i ...