• Ruteberegning med trafikkdata 

      Helle, Einar Bjørkaas (Master thesis, 2014-08-26)
      Det finnes i dag lite tilgjenglige tjenester for å integrere nåværende og planlagte trafikkmeldinger i korteste-vei søk for persontrafikk. Dette til tross for at både vegnett og trafikkmeldinger er offentlig tilgjengelig ...