• Analyse av testløype på fjordhest 

      Haugsnes, Nann Iren (Master thesis, 2012-01-16)
      De nasjonale hesterasene fjordhest, dølahest og nordlandshest/lyngshest er i stor konkurranse med andre importerte og spesialiserte hesteraser når det gjelder sport og avl. For å styrke konkurransenivået, i markedet, til ...