• Kjøp av eiendom eller kjøp av selskap : reelle alternativer? 

      Haugland, Andreas (Master thesis, 2014-08-19)
      Denne oppgaven tar for seg de ulike problemstillingene man står ovenfor når man skal kjøp en næringseiendom. Skal man kjøp eiendommen eller skal man kjøpe selskapet som eier eiendommen? Har man egentlig noe valg eller ...