• Praktisk implementring av PEFC- og FSC-sertifikatene 

      Haugen, May Britt (Master thesis, 2017)
      På 73,5 % av det produktive skogarealet i Norge kan det drives konvensjonelt skogbruk og her er hensyn til biologisk mangfold og naturtyper ivaretatt av skogloven og skogsertifisering. I denne studien undersøkes det hvordan ...