• Syntese av noen svovelholdige, heterosykliske fettsyrederivater 

      Haugen, Kristian (Master thesis, 2022)
      I denne oppgaven ble metyl 8-(5-heksyltiofen-2-yl)oktanat syntetisert. Målet med oppgaven var syntese og strukturoppklaring av metyl 8-(5-heksyltiofen-2-yl)oktanat og metyl 8-(5- heksyltetrahydrotiofen-2-yl)oktanat i tillegg ...