• Landskapsressursanalyse som verktøy for stedsmerkevareutvikling 

      Haraldseid, Thomas (Master thesis, 2016-08-17)
      Natur- og kulturbasert reiseliv er i vekst i Norge, og det er forventet at denne næringen vil bli viktigere i årene som kommer. Denne oppgavens overordnede spørsmål retter seg mot hvordan landskapsressursanalyse (LRA) kan ...