• Grøna tak - Teori och kunskap som utprøvas på Galleri Oslo 

      Hansson, Ida Solli (Master thesis, 2010-12-01)
      På grund av att dagens städer förtätas och expanderar på en och samma gång, vilket går på bekostnad av de urbana och naturliga grönområdena, har gröna tak blivit ett allt mer aktuellt tema. Genom att lägga gröna områden ...