• Faglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Hanssen, Oddvar; Ødegaard, Frode (NINA rapport, Research report, 2010)
   Eremitten Osmoderma eremita er en stor (20 - 40 mm) og kraftig bygd brunsvart bille i familien Skarabider. Den lever i gamle hule lauvtrær, der larven spiser råtten ved inne i hulrommet. Ar-ten ansees å være på kraftig ...
  • Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter» 

   Hagen, Dagmar; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Skarpaas, Olav; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (NINA rapport, Research report, 2012)
   Fremmede arter er en av hovedtruslene mot biologisk mangfold i verden i dag. Globalisering og økt internasjonal handel øker potensialet for utilsiktet spredning av fremmede arter over landegrenser. Fremmede arter som kommer ...
  • Gjenbesøk av hule eiker kartlagt for 30 år siden 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Rasmussen, Adrian; Hanssen, Oddvar; Evju, Marianne (MINA fagrapport;23, Report, 2014)
   Rapporten beskriver et underprosjekt av ARKO som ble gjennomført ved INA, NMBU i 2013. Målsetningen var å oppsøke gamle eiker som var beskrevet for 30 år siden for å se om eikene fremdeles var tilstede, og om tilstanden ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2011 

   Flåten, Magne*; Hanssen, Oddvar; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport, Research report, 2012)
   Eremitten Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) er en stor, brunsvart bille i familien skarabider (Scarabaeidae). Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være ...
  • Primary Succession of Surface Active Beetles and Spiders in an Alpine Glacier Foreland, Central South Norway 

   Bråten, Anders T; Flø, Daniel; Hågvar, Sigmund; Hanssen, Oddvar; Mong, Christian Einar; Aakra, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Spiders and beetles were pitfall-trapped in the foreland of the receding Hardangerjøkulen glacier in central south Norway. At each of six sampling sites, ages 3 to 205 years, twenty traps covered the local variation in ...