• Eiendomsutvikleres holdninger til konsekvensutredninger 

      Hansen, Martine Hakelund (Master thesis, 2017)
      Hensikten med masteroppgaven er å undersøke om det eksisterer negative holdninger hos eiendomsutviklere knyttet til konsekvensutredninger (KU). Det blir også undersøkt hva som påvirker eiendomsutvikleres holdninger, både ...